Links

Bijgaand treft u aan een aantal links die wij regelmatig raadplegen.


Belastingdienst.nl

Nederlandse Belastingdienst

www.itc-leiden.nl

Internationale verdragen

www.kvk.nl

Kamer van koophandel

www.rb.nl

Register Belasting Adviseurs

www.fisconet.fgov.be

Belgische Belastingdienst

rechtspraak.nl

Rechtspraak

berekenhet.nl

Zelf alles berekenen